Articol publicat in: Cultura, Educatie, Mass-media


ANIVERSARE… am scris cuvāntul cu majuscule deoarece este cel mai important eveniment din via?a noastr? din 1950 ?i pān? īn prezent.

CLUBUL COPIILOR din V?lenii de Munte a aniversat anul acesta 60 de ani de via?? – nu am folosit cuvāntul existen?? deoarece mi se p?rea prea sec.

Chiar dac? cea mai mare parte din istoria sa dateaz? din perioada comunist? esen?a activit??ii clubului a r?mas aceea?i ?i anume educa?ia copiilor īn timpul lor liber.

Paleta cercurilor care au func?ionat in aceast? perioad? s-a schimbat, s-a imbog??it sau s-a ajustat – in func?ie de politica Ministerului Educa?iei la acel moment – dar clubul a reu?it s? supravie?uiasc? miraculos timp de 60 de ani. De ce miraculos? Pentru c? nu a fost īntotdeauna u?or s? ne descurc?m cu resurse financiare la limit? dar cu normative ?i cerin?e educative de nivel european. Toate premiile ob?inute mai ales īn ultimii 20 de ani de to?i colegii mei la diferite concursuri ?i festivaluri jude?ene, na?ionale ?i interna?ionale de gen sunt o m?rturie vie a profesionalismului ?i seriozit??ii cu care noi, adul?ii din club ne juc?m cu copiii din ora? dar ?i din imprejurimi, in timpul lor liber.

Dar la ceas aniversar se cuvine sa fim optimi?ti.

Iat? de ce vreau s? retine?i c? pe 10 decembrie la Clubul Copiilor din ora?ul nostru s-a īntāmplat o minune, īn acest cenu?iu cotidian care a invadat intreaga Romānie, o minune deoarece ne-am intālnit profesori de ieri ?i de azi, elevi de ieri ?i de azi, p?rin?i de ieri ?i de azi ?i pentru c? mul?i dintre cei  invita?i au evocat multe, enorm de multe amintiri, pres?rate cu lacrimi ?i zāmbete, īn acela?i timp.

Nu ?tiu s? existe vreun aparat care s? m?soare gradul de inc?rc?tur? emo?ional? al unui moment, dar mai bine c? nu exist? pentru c? s-ar fi defectat, cu siguran??. Nu se poate povesti īn cuvinte ce VORBE au fost rostite de c?tre invita?i… Iar concluzia a fost unanim?: acest club, aceasta ?coala – de lāng? ?coal? a completat permanent in to?i ace?ti ani mozaicul reprezentat de educa?ia unui copil.

Expozi?ia de pictur?, recitalul de pian ?i spectacolul sus?inut la final pe scena Casei de Cultur? a ora?ului au demonstrat odat? īn plus talentul micilor v?lenari īn domeniul artistic – muzic?, dans, teatru, pictur?.

Spa?iul nu-mi permite s? pomenesc pe to?i cei peste 80 de invita?i la aceasta mare s?rb?toare dar numele colegilor mei, profesorii clubului, care prin activitatea lor de zi cu zi au f?cut posibil? aceast? clip? minunat? se cuvine a fi men?ionat: Carolina Ilie, profesor de pictur?, Cristina St?nescu, profesor de canto popular, Mihai Nae, profesor de pian, Sorin Petre, inv???tor ?i coregraf pentru dans popular , subsemnata, profesor de romān? care conduc cercul de teatru ?i nu īn ultimul rānd Fabiola Doicila, coregraf al  ?colii particulare de dans Fabis Dancers, cu care clubul nostru desfa?oar? un fructuos parteneriat de mai bine de 3 ani. Am ales totusi un nume din rāndul invita?ilor: MARIA DINULESCU , nume cu rezonan?? īn lumea cinematografiei ?i a artei dramatice romāne?ti datorit? premiilor deosebit de importante ob?inute la diferite festivaluri interna?ionale de gen. Pentru clubul nostru ?i mai ales pentru mine in mod special MARIA a fost, este ?i va fi un simbol, o dovad? vie c? dintr-o joac? – fie ea ?i pe scena clubului – se poate ajunge – nu f?r? mult? munc? – la o carier? artistic? sau mai bine zis la un drum īn via??. Pentru genera?ii de copii – membri ai clubului nostru MARIA va fi mereu Cenu?ereasa transformat? definitiv īn Prin?es?.

La reu?ita acestei ac?iuni au contribuit deopotriv? ?i sponsori pe care vreau s?-i numesc ?i c?rora trebuie s? le mul?umesc ?i cu aceast? ocazie: Asocia?ia pentru dezvoltare local? Valea Teleajenului, S.C.Chiv?ran s.r.l, S.C.Piscan s.r.l, gater Enache Cera?u ?i Ana Pub din V?lenii-de-Munte.

?i pentru c? ne mai despart doar cateva zile de marea s?rb?toare a Cr?ciunului v? urez tuturor: CR?CIUN FERICIT ?i s? v? aduc? Mo?u un AN NOU plin de lumin? ?i speran??!

Profesor Liana TEODOR, director al Clubului Copiilor V?lenii de Munte