Articol publicat in: Mass-media


Într-un articol intitulat “Dictatura din ?coli ?i celebritatea internaut? a ora?ului V?lenii de Munte”, publicat în ziarul V?lenii, nr. 35, aprilie, 2011, autorul (bine inten?ionat???) transform? (ca ?i al?i colegi de pres?) o p?ruial? între dou? eleve ale Colegiului Na?ional “Nicolae Iorga” într-un eveniment epocal ?i mondial omi?ând s? spun? (tot bine inten?ionat???) c? violen?a, în ?colile din lumea întreag?, este un fenomen frecvent, c? ?coala (cel pu?in cea româneasc?) este importatoare de violen?? ?i nu generatoare ?i c? asemenea lucruri nedorite, la Colegiul Na?ional “Nicolae Iorga”, sunt foarte rare, poate ?i datorit? “adevaratei dictaturi instaurate” de directorul institu?iei amintite.

Am rev?zut sensurile din DEX pentru termenul dictatur? ?i m-am lini?tit. Comportamenul meu ca director n-are nicio leg?tura cu “adev?rata dictatur?”. Ba dimpotriv?, încurajez opiniile bine întemeiate, realizarea de ac?iuni serioase ?i responsabile, respectarea legisla?iei ?colare în vigoare ?i cer s? fim consecven?i în stabilirea ?i respectarea regulilor.

Consider c? autorul anonim al articolului invocat (oare de ce n-a avut demnitatea s? semneze ?i s?-?i asume afirma?iile “corecte ?i bine documentate”?), plecând de la comportamentul meu real, nutre?te speran?a de a fi descoperitorul unui nou sens, diametral opus celor acceptate ?i consacrate, pentru termenul dictatur?. Dac? a?a stau lucrurile, nu pot decât s? m? bucur c? îl ajut sa devin? “celebru”. Sper s? m? invite la decernarea unui eventual premiu al Academiei Române pentru “geniala” sa descoperire. În rest, poate c? n-ar strica probarea unei adev?rate deontologii ziaristice ?i un surplus de moral? autentic?.

prof. Petre Vulpe